Loading...
Home » » "ชาวบ้าน แจ้งพบเสือโคร่งริมถนน อ.เถิน เจ้าหน้าที่ สบอ.13 รุดดูก่อนยิงยาสลบ เพื่อนำไปปล่อยที่ปลอดภัย"

"ชาวบ้าน แจ้งพบเสือโคร่งริมถนน อ.เถิน เจ้าหน้าที่ สบอ.13 รุดดูก่อนยิงยาสลบ เพื่อนำไปปล่อยที่ปลอดภัย"


(9ม.ค.60) เมื่อเวลา 10.00 น เจ้าหน้าที่หน้าที่สายตรวจอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.13 (สาขาลำปาง) เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง เจ้าหน้าที่ นปป. ลป.ที่22 สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ชาวบ้านสบเติบหมู่ 6 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง เข้าร่วมตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งจากผู้นำท้องถิ่นว่าพบเสือโคร่ง ขนาดความสูงเท่าเอวไม่ทราบ เพศอาศัยอยู่บริเวณบ้านสบเตินหมู่ 6 ต.แม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง

จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ริมถนนสายเอเชียลำปาง-ตาก บริเวณอำเภอสบปราบต่ออำเภอเถิน (ตามจุดที่แจ้ง) โดย เจ้าหน้าที่ได้พบเสือโคร่ง ตามที่มีการแจ้งจริง

เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13 (แพร่) ได้ใช้ปืนยิงยาสลบเพื่ิอควบคุมเสือไว้.จากนั้นนำเสือโคร่งไปทำการปฐมพยาบาล เพื่อจะนำไปปล่อยคืนสู่ป่า ยังจุดที่มีความปลอดภัยต่อไป
ที่มา : นายบทมากร ศรีสุวรรณ

Loading...

Popular Posts